गटई कामगारांना १००% अनुदानावर लोखंडी स्टॉल | gatai stall yojana 2022

गटई लाभार्थ्यांना लोखंडी पत्र्याच्या स्टॉलचे ( गटई स्टॉल योजना Gatai stall yojana ) वाटप.

राज्यातील मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना करता सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या ( SJSA maharashtra ) माध्यमातून अनेक महत्त्वपूर्ण योजना राबवल्या जातात आणि याच्या मधील एक महत्वाची योजना म्हणजे गटई लाभार्थ्यांना लोखंडी पत्र्याच्या स्टॉलचे ( Gatai stall yojana ) वाटप.

gatai stall yojana

13 फेब्रुवारी 2008 च्या शासन निर्णयानुसार अनुसूचित जातीमधील अनुक्रमांक अकरा अर्थात चर्मकार प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना लोखंडी पत्र्याचे स्टॉल चे शंभर % अनुदानावर वाटप करण्यासाठी ही योजना राज्यामध्ये सुरू करण्यात आलेली आहे.

अनूसुचित जातीतील चर्मकार समाजातील (चर्मकार, ढोर, होलार, मोची इत्यादी) व्यक्तींना त्यांचे जीवनमान उंचविणे, समाजप्रवाहात त्यांना मानाचे स्थान मिळण्याच्या उद्देशाने त्यांचा शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास होण्यासाठी महामंडळामार्फत योजना राबविण्यात येतात. याच्या मधील एक महत्वाची योजना म्हणजे गटई लाभार्थ्यांना लोखंडी पत्र्याच्या स्टॉलचे ( Gatai Stall Yojana ) वाटप.

हिंगोली जिल्ह्यातील गटई कामगारांना उन, वारा, पाऊस यापासून संरक्षण मिळावे, त्यांचे आर्थिक व सामाजिक जीवन उंचवावे यासाठी संत रविदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ (Lidcom) व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने ( Samaj kalyan scheme for SC Maharashtra ) पत्र्याचे स्टॉल देण्याची योजना कार्यान्वित आहे.
सन 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय, हिंगोली यांच्याकडे दि. 20 जुलै, 2022 पर्यंत अर्ज सादर करावेत.


या योजनेअंतर्गत यापूर्वी लाभ देण्यात आलेले लाभार्थी वगळता नवीन लाभार्थ्या कडून २०२२ गटई स्टॉल योजना मध्ये लाभ करिता अर्ज मागवण्यात आले आहेत, पात्र लाभार्थ्यांनी ८ जुलै २०२२ पर्यंत आपले अर्ज सादर करावेत अशा प्रकारचे आवाहन, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या नांदेड यांच्या माध्यमातून करण्यात आलेला आहे.

तर ज्या लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ घ्यावयाचा आहे त्यांनी अर्ज परिपुर्ण व आवश्यक कागदपत्रासह सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण, डॉ. बाबासाहेब सामाजिक न्याय भवन, जिल्हा परिषद चौक, भंडारा  येथे सादर करण्याची अंतिम दिनांक 31 जुलै 2022 आहे.

gatai stall yojana अटी  पात्रता

अर्जदार हा अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाजाचा असावा.

अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असावा.

अर्जदाराचे वय १८ ते ५० वर्षांपर्यत असावे.

अर्जदाराने जो व्यवसाय निवडला असेल त्या व्यवसायाचे ज्ञान व अनुभव त्याला असावा.

अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागासाठी रु.९८०००/ व शहरी भागासाठी रु.१२००००/ पर्यंत असावे.

राज्य शासन पुरस्कृत गटई स्टॉल योजना साठी शहरी व ग्रामीण भागातील उत्पन्न मर्यादा रु.१०००००/ पर्यंत असावे.

जातीचा व उत्पन्नाचा दाखला तहसिलदार किंवा तत्सम सक्षम प्राधिकायाने दिलेला असावा.

अर्जदाराने या महामंडळाकडून अथवा इतर कोणत्याही शासकीय उपक्रमाकडून आर्थिक लाभ घेतलेला नसावा.

महामंडळाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्ती अर्जदारावर बंधनकारक राहतील.

या योजनेकरिता आवश्यक सर्व कागदपत्र स्वसाक्षांकित करून अर्ज सादर करावेत अशा प्रकारचा अहवाल समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त तेजस माळवदकर यांच्या माध्यमातून करण्यात आलेले आहे. ८ जुलै 2022 पर्यंत हा अर्ज  स्वतः लाभार्थ्याला कार्यालयामध्ये सादर करायचा आहे  या अर्जासोबत खाली सांगितलेली कागदपत्रे जोडायचे आहेत.

गटई कामगाराचा व्यवसाय करण्यास व त्या करीता स्टॉल देण्यासंबधी अर्जाच्या नमुन्या सोबत जोडलेले नाहरकत प्रमाणपत्र जोडावे. अधिक माहितीसाठी सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण, भंडारा, डॉ. बाबासाहेब सामाजिक न्याय भवन, जिल्हा परिषद चौक, भंडारा या कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

watch this also

आवश्यक कागदपत्र  

अर्जदाराचे अथवा कुटुंबाचे रेशन कार्ड साक्षांकित प्रत 

गटई कामगार यांचे प्रमाणपत्र 

 अस्वच्छ व्यवसाय प्रमाणपत्र ग्रामसेवक किंवा तहसीलदार मुख्याधिकारी नगरपरिषद यांच्या माध्यमातून दिलेले 

 जागा ना हरकत प्रमाणपत्र याच्यासाठी ग्रामसेवक तहसीलदार मुख्याधिकारी नगरपरिषद शेत्र यांनी निर्गमित केलेल्या प्रमाणपत्र आवश्यक आहे 

अर्ज केलेल्या अर्जदार लाभार्थ्यांचा आधार कार्ड मतदान कार्ड आणि वयाचा दाखला ज्याच्यामध्ये शाळेचा टीसी असेल तर तो टीसी सदर ठिकाणी चालला याचप्रमाणे जागेचा दाखला आणि

 ज्या जागेवर हा स्टॉल उभा करायचे त्या जागेचा दाखला नमुना 8 

 शंभर रुपयाच्या बाँड वरती एक करारनामा

अशा प्रकारच्या कागदपत्रासह ८ जुलै २०२२ पूर्वी अर्ज सहाय्यकआयुक्त समाज कल्याण विभाग आयुक्त समाज कल्याण विभाग नांदेड यांच्या कार्यालय मध्ये सादर करावा अशा प्रकारचा अहवाल या प्रसिद्धीपत्रकात या माध्यमातून करण्यात आलेले आहे. तर ३१ जुलै पूर्वी भंडारा साठी अर्ज करावेत

आपण  नांदेड, भंडारा जिल्ह्यांमधून असेल तर आपण या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करू शकता.

 अशाच प्रकारे इतर जिल्ह्याच्या सुद्धा अर्ज सुरू झाल्यानंतर त्या जिल्ह्याबद्दल सुद्धा आपण नक्की अपडेट घेण्याचा प्रयत्न करूया.

अनुसूचित जातीतील गटाई कामगारांना 100 टक्के अनुदानावर पत्र्याचे
गटई स्टॉल देण्याकरिता पूढील अटींची पुर्तता करणाऱ्या व्यक्तीकडून 21 ऑक्टोबर पर्यंत अर्ज करावेत *लातूर दि.4(जिमाका):-* अर्जदार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी आसावा. अर्जदार अनुसूचित जातीचा आसावा, अर्जदाराचे उत्पन्न ग्रामीण भागासाठी रुपये 40 हजार व शहरी भागासाठी रुपये 50 हजार असावे. अर्जदाराचे सक्षम अधिका-याने निर्गमित केलेले जातीचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. गटई स्टॉल लावण्याचे जागेचा आठ अ उतारा अथवा भाडे करारनाम असणे आवश्यक आहे. शंभर रुपये चे बाँड पेपरवर विहीत नमुन्यातील करारनामा आवश्यक आहे. वरिल प्रमाणे कागदपत्रासह परिपुर्ण अर्ज भरून सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,जुनी डालडा फॅक्टरी, गुळ मार्केट, लातूर येथे सादर करावीत. अनुसूचित जातीचे गटई कामगारांनी जास्तीत जास्त या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सहायक आयुक्त समाज कल्याण एस.एन. ‍चिकुर्ते यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे केले आहे. ***

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: