New Updates

new update about sheti yojana, mahadbt farmer scheme etc

gatai stall yojana

गटई कामगारांना १००% अनुदानावर लोखंडी स्टॉल | gatai stall yojana 2022

गटई कामगारांना १००% अनुदानावर लोखंडी स्टॉल | gatai stall yojana 2022

गटई लाभार्थ्यांना लोखंडी पत्र्याच्या स्टॉलचे ( गटई स्टॉल योजना Gatai stall yojana ) वाटप.

Mgnrega wage

विहीर खोदकामासह मनरेगा च्या सर्व कामाच्या अनुदानात वाढ | mgnrega wage 2022

Mgnrega wage वाढल्याने कृषीसहित (Agriculture) इतर सर्व विभागांमार्फत होणाऱ्या अकुशल कामांना सुधारित दरपत्रकाचा होणार फायदा जाऊन घेऊयात काय आहेत नवे दर सविस्तर पणे 

Swayam yojana 2022

स्वयंम योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज सुरू| Swayam yojana 2022

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या पंडीत दीनदयाल उपाध्याय स्वयम योजना ( Pandit Dindayal Upadhyay Swayam Yojana 2022 )साठी अर्ज करण्याचे प्रशासनाचे आवाहन.

kharif paisewari nanded

नांदेड जिल्ह्याची हंगामी पैसेवारी जाहीर | kharif paisewari nanded

kharif paisewari nanded – नांदेड जिल्ह्याची हंगामी पैसेवारी जाहीर, १३ तालुक्यांची पैसेवारी ५० पैश्याच्या आत.

MGNREGA SCHEME 2022

वृक्ष, फळ फुल लागवड अनुदान योजना, लाभ घेण्याचे विभागाचे आवाहन | MGNREGA SCHEME 2022

वृक्ष, फळ फुल लागवड अनुदान योजना, लाभ घेण्याचे विभागाचे आवाहन
MGNREGA SCHEME 2022

%d bloggers like this: