एक देश एक खत योजनेची अंमलबजावणी सुरु | One Nation One Fertilizer

देशात एक देश एक खत ( One Nation One Fertilizer ) योजनेची अंमलबजावणी सुरु. Pradhan mantri Bhartiya jan urvrak pariyojana 2022

One Nation One Fertilizer

One Nation One Fertilizer Pradhanmantri Bhartiya janurvrak pariyojana 2022 – PMBJP

केंद्र शासनाच्या मंजुरीनुसार देशात एक राष्ट्र एक खत ( One Nation One Fertilizer ) संकल्पनेतून खत अनुदान योजनेअंतर्गत ( fertilizer subsidy scheme ) संपूर्ण देशासाठी खतांचा एकच ब्रँड व एकच लोगो सादर करून प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना ( Pradhan mantri Bhartiya janurvrak pariyojana 2022 – PMBJP ) राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

याच योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी खते व रसायन मंत्रालयाकडून २४ ऑगस्ट २०२२ रोजी आदेश काढून खत उत्पादक कंपन्यांना काही सूचना दिल्या आहेत.

या योजनेअंतर्गत सर्व खत कंपन्यांसाठी व सर्व खतांसाठी ज्यात युरिया UREA , डीएपी DAP , एमओपी MOP , आणि एनपीके NPK इत्यादीसाठी एकच ब्रँड, नाव जसे कि भारत यूरिया Bharat Urea, भारत डीएपी Bharat DAP, भारत एमओपी Bharat MOP, आणि भारत एनपीके Bharat NPK, इ. असणार आहे.

या योजनेअंतर्गत सर्व खत उत्पादक कंपन्या fertilizer companies हे नाव व लोगो याचबरोबर खतांच्या सबसिडी fertilizer scheme साठी ची योजना प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना ( Pradhanmantri Bhartiya janurvrak pariyojana 2022 – PMBJP ) या योजनेच्या नावासह छापलेल्या बॅग वापरतील.

खतांच्या पिशवीच्या एका बाजूला पूर्ण छपाई केली जाईल ज्यामध्ये प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना PMBJP नाव व लोगो हा खताच्या पिशवीच्या आकाराच्या दोन तृतीयांश भागात छापला जाईल तर उर्वरित भागांपैकी एक तृतीयांश भागात कंपनीचे नाव व खतासंबंधी माहिती छापली जाईल.

या छपाईचे नमुने खालील प्रमाने असतील

Urea – Bharat Urea

Bharat urea

DAP – Bharat DAP

Bharat DAP

MOP – Bharat MOP

Bharat mop

NPK Bharat NPK

Bharat npk

याचबरोबर खत कंपन्यांना इतर अटी व शर्तींचा उल्लेख, मेट्रोलॉजी कायदा Metrology ac, पॅकेज्ड कमोडिटी कायदा packaged commodities actआणि कृषी विभाग आणि FCO दिनांक 9 नोव्हेंबर 1987 रोजी 1985 जारी केलेला खत कायदा याबद्दल हि माहिती छापावी असा सल्ला देण्यात आला आहे.

15 सप्टेंबर 2022 पासून जुन्या डिझाईनची च्या बॅग खरेदी न करण्याचा सल्ला खत कंपन्यांना देण्यात आला आहे व एक देश एक खत संकल्पना अंतर्गत नवीन पिशव्या ०२ ऑक्टोबर २०२२ रोजी सादर केल्या जातील. जुने डिझाईन बाजारातून काढून टाकण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत ४ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: