CMEGP 2023 – तरुणांना व्यवसाय सुरू करण्याची संधी, शासनाची सबसिडी

CMEGP 2023 – मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम तरुणांना व्यवसाय सुरू करण्याची संधी, शासनाची 35% सबसिडी

CMEGP 2023
CMEGP

युवा, बेरोजगार, नवउद्योजकांना मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजने ( CMEGP scheme Maharashtra ) अंतर्गत मिळतात अनुदानासह कर्ज. जास्तीत युवकांनी लाभ घेण्याचे प्रशासनाचे आवाहन.

Table of Contents

CMEGP 2023 main Features

CMEGP scheme अंतर्गत शहरी व ग्रामीण भागातील युवक-युवतींना उद्योग व्यवसाय सुरू करून आत्मनिर्भर करण्यासाठी, स्वयंरोजगार व रोजगारास चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ही योजना राज्यात जिल्हा उद्योग केंद्र व खादी ग्रामोद्योग मंडळामार्फत राबविण्यात येते.

scheme beneficiary eligibility

CMEGP ही योजना मान्यता प्राप्त, कायदेशिररित्या पात्र असणारे उत्पादन व सेवा उद्योग व्यवसाय सुरू करण्यासाठी, त्यात वाढ करण्यासाठी आहे.

CMEGP योजनेत कुठलेही स्थायी उत्पन्न नसलेले स्थानिक रहिवासी हे लाभार्थी म्हणून अर्ज करू शकतात.

योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांचे वय 18 वर्षे पासून 45 वर्ष दरम्यान असावे. तर अनुसूचित जाती,जमाती, महिला, अपंग, माजी सैनिक यांच्यासाठी 5 वर्षे शिथिल करण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या अर्जदाराने यापूर्वी शासनाच्या कोणत्याही अनुदानावर आधारीत स्वयंरोजगार योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा ही देखील महत्वाची अट आहे.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेचा लाभ घेण्यासाठी रु.10 लाखावरील प्रकल्पासाठी शिक्षणामध्ये लाभार्थी हा किमान सातवी उत्तीर्ण असावा, तर 25 लाखावरील प्रकल्पासाठी किमान दहावी ( SSC Pass ) उत्तीर्ण अशी शैक्षणिक पात्रता आहे.

Benefits under CMEGP

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेत नवीन किंव्हा सुरू असलेले उत्पादन व्यवसायासाठी उदा.बेकरी उत्पादन, पशुखाद्य निर्मिती, फॅब्रिकेशन, चप्पल बूट निर्मिती इत्यादीसाठी 50 लाख रुपयांचा प्रकल्पासाठी अर्ज करता येतात.

या अंतर्गत सेवा उद्योग व्यवसायासाठी उदा.सलून, रिपेअरिंग व्यवसाय, ब्यूटीपार्लर इत्यादीसाठी 10 लाख पर्यतच्या प्रकल्पासाठी अर्ज करता येईल.

CMEGP scheme guidelines

CMEGP 2023 scheme Guidelines pdf

CMEGP Benefits

CMEGP 2022 या योजनेत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला लाभार्थी, अपंग, माजी सैनिक या प्रवर्गातील अर्जदार यासाठी शहरी भागासाठी बँकेने मंजूर केलेल्या प्रकल्प किंमतीच्या 25 टक्के अनुदान दिले जाते.

तर ग्रामिण भागासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला लाभार्थी, अपंग, माजी सैनिक या प्रवर्गातील अर्जदार 35 टक्के अनुदानासाठी पात्र असतील. यासाठी लाभार्थ्यांना स्वगुंतवणूक 5 टक्के करावी लागेल.

CMEGP 2022 उर्वरीत सर्व प्रगवर्गातील अर्जदारासाठी शहरी भागासाठी 15 टक्के व ग्रामिण भागासाठी 25 टक्के अनुदानासाठी पात्र असतील, याचबरोबर या लाभार्थ्यांना 10 टक्के स्वगुंतवणूक करावी लागेल.

CMEGP application Process

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदारांना https://maha-cmegp.gov.in/ या वेबसाईटवर ऑनलाईन अर्ज सादर करावे लागतील.

CMEGP required documents
https://youtu.be/sjnc4XQfuCU
CMEGP application Maharashtra

CMEGP scheme Maharashtra योजनेसाठी अर्ज करतांना खालील कागदपत्र लागतात.

  • अर्जदारास स्वत:चा फोटो,
  • अर्जदार आधार कार्ड,
  • अर्जदार अधिवास दाखला,
  • अर्जदार शाळा सोडल्याचा दाखला,
  • अर्जदार जन्म दाखला,
  • शालांत परीक्षा मार्कशिट,
  • अर्जदार पॅन कार्ड,
  • अर्जदाराच्या व्यवसायाचा प्रकल्प अहवाल,
  • अर्जदार जात प्रवर्गातील असेल तर जातीचा दाखला
  • अर्जदार हमीपत्र ( वेबसाईट वरुन डाऊनलोड करुन पुर्ण भरलेले )

Sample project report

अशा प्रकारची कागदपत्रे अपलोड अर्जदारांना अर्ज करताना भरावी लागतील.

ज्या सुशिक्षीत बेरोजगार युवक- युवतींना नविन व्यवसाय सुरु करावयाचा आहे त्यांनी वेबसाईटवर अर्ज करावा किंवा योजनेच्या अधिक माहितीसाठी जिल्हा उद्योग केंद्र, खादी ग्रामोद्योग कार्यालय येथे प्रत्यक्ष भेट द्यावी.

PMEGP

तरी राज्यातील जास्तीत जास्त नवउद्योजकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: