५०,००० च्या अनुदानासाठी 18 ऑक्टोबर पर्यंत होणार KYC| Protsahan anudan kyc

नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या ५०,००० अनुदानासाठी kyc करण्यास १८ ऑक्टोबर पर्यंत मुदत, करा तात्काळ आपली 50000 Protsahan anudan kyc

Protsahan anudan kyc

50000 Protsahan anudan kyc last date

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा ( MJPSKY protsahanpar anudan) लाभ घेण्यासाठी आधार प्रमाणिकरण करण्याचे शासनाचे आवाहन.

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2019 अंतर्गत नियमित कर्जपरतफेड करणाऱ्या शेतकरी प्रोत्साहनपर लाभार्थ्यांची पहिली यादी पोर्टलवर प्रसिद्ध झाली आहे.

या याद्या बँकस्तरावर संबंधीत शाखा तसेच सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, यांचे कार्यालय, तहसिल कार्यालय,MJPSKY पोर्टल वर ऑनलाईन तर गावपातळीवर ग्रामपंचायत कार्यालय येथे प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत.

या यादीतील नाव असलेल्या पात्र खातेदार/लाभार्थी शेतकऱ्यांनी संबंधीत बँकेची बँक शाखा,आपले सरकार केंद्र येथे जाऊन दिनांक 18 ऑक्टोंबर, 2022 पर्यंत आपले आधार प्रमाणीकरण ( MJPSKY kyc ) करुन घेत योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांनी केले आहे.

पहा कशी केली जाते Protsahanpar anudan kyc


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: