Solar Yojana

PM-KUSUM Scheme 2022

देशात सौर जलपंप क्षमता वाढवण्यासाठी पीएम-कुसुम योजना | PM-KUSUM Scheme 2022

देशात सौर जल पंप उत्पादन क्षमता वाढविण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाची मोठी पावल,
PM-KUSUM Scheme 2022 च्या माध्यमातून देशात होणार 35 लाख सौर कृषी पंपाचे वाटप.

maharashtra solar policy 2022

अपारंपारिक ऊर्जा निर्मिती धोरण-2020 ची अंमलबजावणी सुरु | maharashtra solar policy 2022

वीज कनेक्शन नसलेल्या शेतकऱ्यांना ५२७५० Saur krishi pump, ६०६९ Roof top solar, अपारंपारिक ऊर्जा निर्मिती धोरण-2020 ( maharashtra solar policy 2022 ) ची अंमलबजावणी सुरू.

Kusum solar

KUSUM Solar योजने अंतर्गत सौर प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र बँक गॅरंटी बंद.

KUSUM Solar योजने अंतर्गत सौर प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र बँक गॅरंटी ची आवश्यकता नाही.

%d bloggers like this: