कशी करावी जमीन एनए N/A ( बिनशेती जमीन ) | Maharashtra Land Conversion 2022

कशी करावी जमीन एनए N/A ( बिनशेती जमीन )
जाणून घेऊयात काय आहे कृषी जमिनीचे अकृषिक हेतूंसाठी, अकृषिक उद्देशातून इतर बिनशेती वापरात रूपांतरित करण्याची प्रक्रिया.
Maharashtra Land Conversion 2022