काय आहे नेमकं हे अल्प, अत्यल्प, बहुभूधारक शेतकरी वर्गीकरण. Categorisation of farmers 2022

आहे नेमकं हे अल्प, अत्यल्प, बहुभूधारक शेतकरी वर्गीकरण.
Categorisation of farmers 2022