खरीप पिकवीमा 2022, सोयाबीन विम्यासाठी ही मंडळ पात्र | Soyabin vima latur

खरीप पिकवीमा 2022, सोयाबीन विम्यासाठी ही मंडळ पात्र | Soyabin vima latur