खरीप पिकवीमा 2022, सोयाबीन विम्यासाठी ही मंडळ पात्र | Soyabin vima latur

लातूर जिल्ह्यातील गोगलगायीच्या नुकसानी संदर्भात पीक विमा कंपनीकडून Soyabin vima latur नुकसान भरपाईसाठी जिल्हाधिकारी यांची अधिसूचना.

लातूर जिल्ह्यामध्ये खरीप हंगामामध्ये पेरलेल्या पिकावर माहे जुलै-ऑगस्ट या महिन्यांमध्ये शंखी गोगलगायीचा प्रादुर्भाव होऊन पिकांचे नुकसान झालेले आहे. या नुकसानी संदर्भात प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या तरतुदीनुसार हंगामामध्ये प्रतिकूल परिस्थिती (Mid Season Adversity) याबाबी अंतर्गत संयुक्त सर्वेक्षण करून नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीच्या 25 टक्के रक्कम देण्याबाबत जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज बी.पी. यांनी आदेश जारी केलेला आहे.

Soyabin vima latur

Soyabin vima latur GR 2022

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अंतर्गत हंगाम कालावधीमधील प्रतिकूल परिस्थिती उदाहरणार्थ पूर पावसातील खंड दुष्काळ कीड व रोगांचा प्रादुर्भाव इत्यादी बाबीमुळे आधीच सूचित महसूल मंडळ, महसूल मंडळ गट, तालुक्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या चालू वर्षाच्या अपेक्षित उत्पादनामध्ये गत सात वर्षांमधील सरासरी उत्पादनाच्या तुलनेत 50 टक्के पेक्षा जास्त घट अपेक्षित असेल तर येणाऱ्या नुकसान भरपाईच्या 25% मर्यादेपर्यंत शेतकऱ्यांना आगाऊ रक्कम देण्याची तरतूद आहे.

ज्याच्यामध्ये तीव्र दुष्काळ स्थिती असेल दुष्काळ संहिता 2016 नुसार किंवा पावसातील तीन ते चार आठवडे पेक्षा जास्त पडलेला खंड असेल, तापमानातील असाधरण घट वाढ असेल किंवा प्रजन्यमानातील असा दरान कमी जास्तपणा घट वाढ असेल मोठ्या प्रमाणात पिकांवरती कीड रोग यांचा प्रादुर्भाव असेल किंवा इतर नैसर्गिक आपत्ती पूर परिस्थिती अतिवृष्टी एकूण पेरणी क्षेत्राच्या 25% पेक्षा जास्त क्षेत्र जर यामुळे बाधित झाले असेल तर अशा प्रसंगी असे आधी सूचना काढले जाते.

या बाबींकरता उपग्रह छायाचित्र इसरो इतर शासकीय यंत्रणाचा अहवाल पीक परिस्थितीबाबत शासनाचे नियम अहवाल वृत्तपत्र व वर्तमानप त्रात प्रसिद्ध बातम्या इत्यादीच्या आधारे अभ्यास केला जातो.

आणि याच अभ्यासाच्या आधारे लातूर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज बीपी अध्यक्ष जिल्हास्तरीय संयुक्त समिती यांच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री पिक विमा योजना तथा जिल्हाधिकारी लातूर या अधिसूचनेद्वारे प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या अंतर्गत जिल्ह्यामध्ये खरीप हंगामामध्ये प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये गोगलगायमुळे प्रादुर्भाव झाल्यामुळे नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी अधिसूचना काढण्यात आलेले आहे.

याच्यासाठी पिक विमा कंपनीचे प्रतिनिधी राज्य शासनाचे कर्मचारी संयुक्तिक समिती यांची एक बैठक 22 जुलै 2022 रोजी पार पडलेली होती आणि या बैठकीमध्ये सर्वेक्षण अहवालानुसार नमूद असलेल्या अधिसूचित क्षेत्रामधील सोयाबीन या अधिसूचित पिकासाठी संभाव्य नुकसान भरपाईच्या 25% आगाव रक्कम विमाधारक शेतकऱ्यांना Soyabin vima latur देण्यासाठी भारतीय विमा कंपनी मुंबई यांना आदेशित करण्यात आलेले आहे.

लातूर जिल्ह्यातील महसूल मंडळांमधील असलेली अपेक्षित असलेली उत्पादनातील घट खालील प्रमाणे असणार आहे.

सोयाबीन लातूर जिल्ह्यामधील औसा तालुक्यामधील औसा महसूल मंडळामध्ये 50.16% एवढी घट अपेक्षित आहे बहादा महसूल मंडळामध्ये 51.34% तर किल्लारी महसूल मंडळामध्ये 58.90% लाभजना मंडलामध्ये 51.95% तर किनी थॉट मंडळामध्ये 51.03% एवढी घट अपेक्षित आहे.

निलंगा तालुक्यामध्ये निलंगा महसूल मंडळामध्ये 50.55% मदनसुरी महसूल मंडळामध्ये 50.44% पानचिंचोली महसूल मंडळामध्ये 60.14% भूतमूंगळी महसूल मंडळामध्ये 51.0% एवढे घट उत्पादनामध्ये अपेक्षित आहे.

याचप्रमाणे रेनापुर तालुक्यामधील पोहरे गाव महसूल मंडळा मध्ये 61.35% रेनापुर महसूल मंडळामध्ये 62.60% तर पळशी महसूल मंडळामध्ये 61.33% याप्रमाणे देवणी तालुक्यामधील ओलांडी महसूल मंडळामध्ये 50.70% तर बोरोड महसूल मंडळामध्ये 53.46% अशी लातूर जिल्ह्यामधील चार तालुक्यामधील 14 महसूल मंडळ ही या उत्पादनातील घटीसाठी पात्र ठरविण्यात आलेले आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालय लातूर यांच्या माध्यमातून काढण्यात आलेल्या आदेशानुसार भारतीय विमा कंपनी यांनी ही अधिसूचना जाहीर झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत तरतुदीनुसार पात्र ठरलेल्या सोयाबीन या अधिसूचित पिकाच्या पिकाकरता उपरोक्त महसूल मंडळामधील सर्व पिक विमाधारक शेतकऱ्यांना संभाव्य नुकसान भरपाई रकमेच्या 25% आगाव रक्कम Soyabin vima latur त्यांच्या खात्यात जमा करावी अशा प्रकारचे आर एस निर्देश सुद्धा या अधिसूचनेच्या माध्यमातून देण्यात आलेले आहेत.

याचबरोबर सदर जोखीम अंतर्गत बाधित अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित सोयाबीन पीक Soyabin vima latur विमाधारक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई अदा केल्यानंतर उपरोक्त अधिसूचित विमा क्षेत्रातील सोयाबीन हे पीक विमाधारक शेतकरी हे पीक विमा हंगामाच्या शेवटी उत्पादनाच्या आधारे निश्चित होणाऱ्या नुकसान भरपाईसाठी पात्र राहतील व नुकसान भरपाईची आगाव रक्कम ही अंतिम येणाऱ्या नुकसान भरपाई येथून समायोजित केले जाईल अशा प्रकारचे महत्त्वपूर्ण माहिती सुद्धा या अधिसूचनेच्या माध्यमातून देण्यात आलेली आहे

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: