पीएम किसान योजनेचा पुढील हप्ता हवाय, करा हे काम | pm kisan kyc last date 2022

pmkisan ekyc

किसान सन्मान निधी ( pm kisan ) योजनेचा पुढील हप्ता मिळविण्यासाठी शेवटची संधी, करा तात्काळ हे काम PMkisan ekyc last date

PMkisan ekyc

PMkisan ekyc last date 2022

शेतकरी लाभार्थ्यांनी स्वत: अथवा सामाईक सुविधा केंद्राच्या माध्यमातून ई-केवायसी पडताळणी १४ सप्टेंबर पुर्वी पुर्ण करन्याच शासनाचं आवाहन.

राज्यात दिनांक 22 जुलै, 2022 अखेर एकुण 1 कोटी 9 लाख लाभार्थ्या पैकी 61.33 लाख लाभार्थ्यांची ई-केवायसी ( pmkisan eKYC) पडताळणी पूर्ण करण्यात आली आहे.

उर्वरीत लाभार्थ्यांनी स्वत: अथवा सामाईक सुविधा केंद्र ( CSC centre ) च्या माध्यमातून त्यांचे ई-केवायसी (pmkisan eKYC ) पडताळणी केंद्र शासनाने दिलेल्या दिनांक १४ सप्टेंबर २०२२ मुदतीपुर्वी पुर्ण अशे आवाहन कृषी विभागाच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्न मिळण्याकरीता प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम किसान pm kisan sanman nidhi yojana ) योजने अंतर्गत सरसकट सर्व पात्र शेतकरी कुटुंबीयास ( पती, पत्नी व त्यांची 18 वर्षाखालील अपत्ये) रुपये 2 हजार प्रती हप्ता या प्रमाणे तिसऱ्या हप्त्यात रू. 6 हजार प्रती वर्षी लाभ त्यांच्या बँक खात्यात थेट ( डिबीटीद्वारे DBT ) जमा करण्यात येत आहे.

आज अखेर या योजने अंतर्गत राज्यातील 109.97 लाख लाभार्थ्यांना एकुण रक्कम रूपये 20187.04 कोटी लाभ अदा करण्यात आलेला आहे.

या पात्र शेतकरी लाभार्थ्यांना द्यावयाचा लाभ सहजरित्या अदा करता यावा साठी केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम किसान PM Kisan sanman nidhi yojana ) योजनेच्या लाभार्थ्यांनी त्यांचे ई-केवायसी ( PMkisan e-KYC verification) पडताळणी दिनांक १४ सप्टेंबर २०२२ पुर्वी पूर्ण करण्याचे ( pm kisan EKYC last date ) निर्देश दिले आहेत.

सदरची ई-केवायसी (e-KYC) पडताळणी दिनांक १४ सप्टेंबर २०२२ पर्यंत पुर्ण केलेल्या लाभार्थ्यांनाच पी.एम.किसान योजनेचा पुढचा हप्ता वितरीत करण्यात येणार असल्याचे केंद्र शासनाचे निर्देश आहेत.

यासाठी लाभार्थ्यास स्वतः पीएम किसान पोर्टलवर ( pm kisan portal ) https://pmkisan.gov.in/ या लिंक आधारे किंवा सामाईक सुविधा केंद्र सीएससी (CSC) मार्फत ई-केवायसी (e-KYC) पडताळणी करण्याच्या सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत.

या दोनपैकी स्वत:च्या सोईनुसार एका सुविधेच्या आधारे लाभार्थ्यास त्याची ई-केवायसी (e-KYC) पडताळणी करता येईल.

पीएम किसान पोर्टलवरील https://pmkisan.gov.in/ या लिंकद्वारे ई-केवायसी (e-KYC) करतांना लाभार्थ्यास त्यांच्या आधार क्रमांकाशी संलग्न केलेल्या मोबाईलवर येणाऱ्या OTP आधारे स्वत:चे ई-केवायसी (e-KYC) पडताळणी करता येईल.

यासाठी कोणतीही फी आकारणी केली जाणार नाही. तसेच सामाईक सुविधा केंद्र (CSC) मध्ये जाऊन लाभार्थी बायोमॅट्रिक (biometric) पद्धतीद्वारे ई-केवायसी (e-KYC) पडताळणी करून घेऊ शकतात. यासाठी सामाईक सुविधा केंद्राकडून रक्कम रूपये 15/- प्रती लाभार्थी फी आकारणी करण्यात येते

तर उशीर न करता तात्काळ करा आपली KYC.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: