Milk prices 2023 दूध उत्पादकांना दिलासा, अशे ठरणार दुध दर

दूध दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी राज्य शासनाचा मोठा निर्णय, दर निश्चिती साठी समिती घोषित. Milk prices 2023

Milk prices 2023

Milk prices 2023 GR Maharashtra

राज्यातील दूध दर प्रश्नाबाबत दूध उत्पादक, सहकारी व खाजगी दूध संघ, पशुखाद्य उत्पादक कंपन्या व शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत दि. २२.६.२०२३ रोजी मा.मंत्री (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास) यांचे अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

या बैठकीत दूध उत्पादक संघटनांचे प्रतिनिधी यांनी दूधाच्या दरामध्ये milk prices मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली असून, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये त्यामुळे असंतोष निर्माण झाला आहे, असे नमूद केले.

राज्यात दूध संकलन हे प्रामुख्याने खाजगी व सहकारी दूध संघांकडून करण्यात येते. दुधाच्या कृश काळात दूध उत्पादन कमी असल्याने, शेतकऱ्यांच्या दूधाला रास्त भाव मिळतो. तथापि, दुधाच्या पुष्ट काळात दूध उत्पादन वाढल्याने, विविध खाजगी व सहकारी दूध संघाकडून शेतकऱ्यांचे दूध कमी दराने स्विकारले जाते. यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना तोटा सहन करावा लागतो.

वरील सर्व बाबी लक्षात घेता, खाजगी/ सहकारी दूध संघांचा परिचालन खर्च (Operating Cost) तसेच दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च विचारात घेऊन, शेतकऱ्यांच्या दूधाला किमान भाव मिळावा यानुषंगाने दूधाचे दर निश्चित करण्यासाठी खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे.

dudh dar

या समितीची दर ३ महिन्यांनी बैठक होईल व राज्यातील सहकारी व खाजगी दूध संघाकडून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना गायीच्या दूधाला (३.५/८.५) व म्हशीच्या दूधाला (६.०/९.०) दिला जाणारा किमान दूध दर (Minimum Rate Cap) निश्चित केला जाईल.

समितीच्या बैठकीत निश्चित होणाऱ्या दूध दरास milk prices आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास यांनी शासनाची मान्यता घ्यावी.

सदर किमान दूध दर कोणतीही कपात न करता दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना देणे हे राज्यातील सहकारी व खाजगी दूध संस्थांना बंधनकारक राहील.

समितीस वरील सदस्यांव्यतिरीक्त एखाद्या विशिष्ट प्रकरणी तज्ञांच्या अभिप्रायाची आवश्यकता असल्यास, समितीस सदर व्यक्तीस / अधिकाऱ्यास निमंत्रित करण्याची मुभा राहणार आहे.

हा शासन निर्णय आपण महाराष्ट्र शासनाच्या खालील लिंक वर पाहू शकता.

GR PDF Link www.maharashtra.gov.in

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: