या जिल्ह्याची हंगामी पैसेवारी जाहीर | kharif paisewari 2022

kharif paisewari 2022 – वाशिम जिल्ह्याची हंगामी पैसेवारी ५४ पैसे जाहीर.

Kharif paisewari 2022

Washim kharif paisewari 2022 declared

सन २०२२-२३ च्या खरीप हंगामातील प्रमुख पिकांची जिल्ह्याची सरासरी हंगामी पैसेवारी ५४ पैसे इतकी जाहीर करण्यात आली आहे.

वाशिम जिल्ह्यात एकूण ७९३ महसूल गावे आहेत.यातील १४८ गावांची खरीप हंगामाची नजर अंदाज पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आहे.तर ६४५ गावांची पैसेवारी ही ५० पैशांपेक्षा जास्त आढळून आली आहे.

वाशिम तालुक्यात एकूण १३१ महसुली गावे आहेत.या सर्व १३१ गावांची पैसेवारी ५० पैशापेक्षा जास्त आहे.

मालेगाव तालुक्यातील १२२ गावांपैकी १०८ गावांची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आणि १४ गावांची पैसेवारी ५० पैशापेक्षा जास्त आहे.

रिसोड तालुक्यात १०० महसूली गावे असून त्यापैकी ४० गावांची हंगामी पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आणि ६० गावांची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा जास्त आहे.

मंगरुळपीर तालुक्यात १३७ महसूल गावे असून या सर्व गावांची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा जास्त आहे.

कारंजा तालुक्यात एकूण १६७ महसूली गावे असून या सर्व गावांची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा जास्त आहे.

मानोरा तालुक्यात १३६ गावे आहे.या १३६ गावांची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा जास्त आहे.

एकूण जिल्ह्यातील खरीप हंगामातील हंगामी पैसेवारी सरासरी ५४ पैसे इतकी आढळून आली असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने कळविले आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: