ativrushti nuksan bharpai 2021 | अतिवृष्टी पूर ग्रस्तांसाठी केंद्राची १०५६ कोटीची मदत |

Ativrushti
Ativrushti Nuksan bharpai 2021

अतिवृष्टी पूर परिस्थिती, चक्रीवादळ अशा नैसर्गिक आपत्ती वेळी प्रत्यक्ष पातळीवर बाधित लोकांना मदत पुरवण्यासह आपत्ती व्यवस्थापनाची प्राथमिक जबाबदारी ही प्रत्येक राज्य सरकारांची असते.

अशा परिस्थितीत राज्य सरकार चक्रीवादळ आणि पूर सारख्या नैसर्गिक आपत्तींच्या Natural calamities पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारच्या मंजूर बाबी आणि नियमांनुसार, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) मधून मदत पुरवण्यासंबंधित उपाययोजना करतात. ‘

मात्र गंभीर स्वरूपाच्या’ आपत्तीच्या वेळी जसे पूर ( flood) अतिवृष्टी ativrushti nuksan bharpai 2021 निर्धारित प्रक्रियेनुसार, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) मधून अतिरिक्त आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाते.

ही मदत वाटप करण्याचे मूल्यांकन हे आंतर-मंत्रालयीन केंद्रीय पथकाच्या (IMCT) भेटीच्या आधारे केले जाते.

2021-22 या आर्थिक वर्षात (31.03.2022 पर्यंत) संबंधित राज्याच्या एसडीआरएफच्या ( SDRF ) प्रारंभिक शिल्लक रकमेच्या 50 टक्के समायोजनानंतर 1 एप्रिल, 2021 रोजी पूर आणि चक्रीवादळांसाठी ( Ativrushti Nuksan bharpai 2021साठी एनडीआरएफ NDRF कडून जारी मदतीचे वितरण करण्यात आले आहे.

वितरीत निधी खालील प्रमाणे आहे.

Ativrushti nuksan bharpai 2021 as following for states

Andhra Pradesh  Floods  351.43

Bihar  Floods 1,038.96

Gujarat Cyclone ‘Tauktae’ 1,000.00* 

Jharkhand Cyclone ‘Yaas’ 200.00*

Karnataka Floods 1,623.30

Madhya Pradesh Floods 600.50

Maharashtra Floods 1,056.39

Odisha Cyclone ‘Yaas’ 500.00*

Sikkim Floods/Landslides 55.23

Tamil Nadu Floods 566.36

West Bengal Cyclone ‘Yaas’ 300.00* Floods 50.13

1 thought on “ativrushti nuksan bharpai 2021 | अतिवृष्टी पूर ग्रस्तांसाठी केंद्राची १०५६ कोटीची मदत |”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: